Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Pyskowicach

W latach 1950-1975 w Pyskowicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Katowicach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa katowickiego w nowych granicach. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Pyskowicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała co najmniej jedna jednostka zawodowa straży

  • ZSP Pyskowice
Ponadto na dzień 31.12.81 r. w rejonie pyskowickim funkcjonowało 26 terenowych jednostek OSP (12 typu "S-1", 4 typu "S-2", 8 typu "M-1" oraz 2 typu "M-2") i 2 ZOSP (wszystkie typu "ZS-1").


ZSP Pyskowice