Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sopocie

W latach 1945-50 funkcjonowała Komenda Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Sopocie, w latach 1950-75 Miejska Komenda Straży Pożarnych, w latach 1975-77 Komenda ZSP; w latach 1977-81 sopocka straż była Oddz. X TZSP woj. gdańskiego; od 1981 r. działała KRSP Sopot, obejmująca miasto Sopot.

W latach 80. miasto Sopot zamieszkiwało ok. 50 tys. mieszkańców, a na jego terenie funkcjonowało 280 zakładów pracy. W tej dekadzie, oprócz terenowej ZSP, na terenie miasta Sopot funkcjonowało 5 jednostek ZOSP:

  • ZOSP Zakładów Mięsnych - ZM-1
  • ZOSP Zakładów Meblowych - ZM-1
  • ZOSP Zakładów Mechanicznych - ZM-1
  • ZOSP Młyna Zbożowego - ZM-1
  • ZOSP Sopockich Zakładów Wyrobów Galanteryjnych 'Sopotplast' - ZM-1

    Na terenie KRSP Sopot działała jedna jednostka zawodowej straży pożarnej:
    • ZSP Sopot


  • ZSP Sopot