Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Augustowie

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, Augustów zosta?y w??czony do nowo utworzonego województwa suwalskiego. Na bazie PKSP powo?ano wówczas Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasto Augustów oraz gminy Augustów, Barg?ów, Lipsk, Nowinka, P?aska, Sztabin.

Na terenie operacyjnym augustowskiej KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowej stra?y po?arnej:

  • ZSP Augustów
Ponadto na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?o 40 terenowych jednostek OSP typu:
  • S-2 - 3
  • S-1 - 22
  • M-2 - 5
  • M-1 - 10
oraz 5 Zak?adowych Ochotniczych Stra?y Po?arnych:
  • ZOSP Nadle?nictwa Szczerba (gm. Nowinka) – typ ZS-1 (GLM-8 - ?uk A15)
  • ZOSP Nadle?nictwa P?aska (gm. P?aska) – typ ZS-1 (GLM-8 - ?uk A15)
  • ZOSP Augustowskich Zak?adów Obuwia w Augustowie – typ ZM-1
  • ZOSP Mazurskiej Wytwórni Tytoniu Przemys?owego w Augustowie – typ ZM-1
  • ZOSP Zak?adu Do?wiadczanego Kalnica w Augustowie – typ ZM-1


ZSP Augustów