Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Augustowie

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, Augustów zostały włączony do nowo utworzonego województwa suwalskiego. Na bazie PKSP powołano wówczas Komendę Rejonową Straży Pożarnych. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasto Augustów oraz gminy Augustów, Bargłów, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin.

Na terenie operacyjnym augustowskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Augustów
Ponadto na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 40 terenowych jednostek OSP typu:
  • S-2 - 3
  • S-1 - 22
  • M-2 - 5
  • M-1 - 10
oraz 5 Zakładowych Ochotniczych Straży Pożarnych:
  • ZOSP Nadleśnictwa Szczerba (gm. Nowinka) – typ ZS-1 (GLM-8 - Żuk A15)
  • ZOSP Nadleśnictwa Płaska (gm. Płaska) – typ ZS-1 (GLM-8 - Żuk A15)
  • ZOSP Augustowskich Zakładów Obuwia w Augustowie – typ ZM-1
  • ZOSP Mazurskiej Wytwórni Tytoniu Przemysłowego w Augustowie – typ ZM-1
  • ZOSP Zakładu Doświadczanego Kalnica w Augustowie – typ ZM-1


ZSP Augustów