Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Ełku

W latach 1950-1975 w Ełku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, podległa WKSP w Białymstoku.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, Ełk został włączony do nowo utworzonego województwa suwalskiego. Na bazie PKSP powołano wówczas Komendę Rejonową Straży Pożarnych.

Obszar KRSP obejmował: miasto Ełk oraz gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy.

W 1983 r. w ramach rejonu działało: 38 terenowych OSP (2x S-2, 14x S-1 i 22x M-1) oraz 21 ZOSP (3x ZS-1, 2x ZM-2 i 16x ZM-1).

Na terenie operacyjnym ełckiej KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowych straży pożarnych:

  • ZSP Ełk
  • ZZSP PKP Ełk
  • ZZSP Północnych Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Lenpol" w Ełku
  • ZZSP Wytwórni Chemicznej nr 18 w Prostkach


ZSP Ełk
ZZSP PKP Ełk
ZZSP PZPL "Lenpol" Ełk
ZZSP WCh nr 18 Prostki