Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Gołdapi

Od 1952 r. do 1975 r. w Gołdapi funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych, podległa WKSP w Białymstoku.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, Gołdap została włączona do nowo utworzonego województwa suwalskiego. Na bazie PKSP powołano wówczas Komendę Rejonową Straży Pożarnych.

Rejon gołdapski obejmował: miasto Gołdap oraz gminy: Gołdap, Banie Mazurskie i Dubeninki.

W 1983 r. KRSP w Gołdapi podlegało 19 jednostek terenowych OSP (1x S-2, 11x S-1, 1x M-2, 6x M-1) i 14 ZOSP (2x ZS-1, 12x ZM-1).

Na terenie operacyjnym gołdapskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Gołdap


ZSP Gołdap