Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Piszu

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, Pisz został włączony do nowo utworzonego województwa suwalskiego. Na bazie PKSP powołano wówczas Komendę Rejonową Straży Pożarnych.

Na terenie operacyjnym piskiej KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowych straży pożarnych:

  • ZSP Pisz
  • ZZSP Zakładów Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Rucianem-Nidzie
Ponadto na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowało 36 terenowych jednostek OSP (2 typu S-2, 10 typu S-1, 22 typu M-1) oraz 22 Zakładowych Ochotniczych Straży Pożarnych (11 typu ZS-1 oraz 11 typu ZM-1).


ZSP Pisz
ZZSP Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych Ruciane - Nida