Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Suwałkach

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, Suwałki stały się stolicą nowo utworzonego województwa suwalskiego. Na bazie PKSP powołano wówczas Komendę Rejonową Straży Pożarnych.

Na terenie operacyjnym suwalskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Suwałki


ZSP Suwałki