Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Pajęcznie

W latach 1956-1975 w Pajęcznie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa częstochowskiego. Komenda Powiatowa została zlikwidowana, a jej budynek przejęła Ochotnicza Straż Pożarna w Pajęcznie. Od tego momentu Gminy: Pajęczno, Nowa Brzeźnica oraz Strzelce Wielkie znalazły się na terenie operacyjnym KRSP Kłobuck.

1 kwietnia 1990 roku komendant główny straży pożarnych - gen. poż. Andrzej Stefanowski powołał Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Pajęcznie. Bazę do powstania ZSP stanowiła OSP typu "S-3". Rejon operacyjny obejmował Gminy: Pajęczno, Nowa Brzeźnica, Popów oraz Strzelce Wielkie. KRSP istniała tylko przez dwa lata. W jej miejsce, 1 lipca 1992 roku utworzono Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą PSP, która podlegała KR PSP w Kłobucku.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowej straży

  • ZSP Pajęczno


ZSP Pajęczno