Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bolesławcu

W latach 1950-1975 w Bolesławcu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP we Wrocławiu. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Bolesławcu.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Bolesławiec, Nowogrodziec, Węgliniec oraz gminy: Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica i Węgliniec.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Bolesławiec
  • ZZSP PKP Węgliniec


ZSP Bolesławiec
ZZSP PKP Węgliniec