Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Legionowie

W latach 1950-1975 rejon Legionowa podlegał Powiatowej Komendzie Straży Pożarnych w Nowym Dworze Mazowieckim podległej z kolei KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa stołecznego-warszawskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Legionowie.

Na terenie operacyjnym legionowskiej KRSP funkcjonowała jedna jednostka zawodowej straży

  • ZSP Legionowo


ZSP Legionowo