Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kamiennej Górze

W latach 1950-1975 w Kamiennej Górze funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP we Wrocławiu. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Kamiennej Górze.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Bolków, Kamienna Góra, Lubawka oraz gminy: Bolków, Kamienna Góra, Lubawka i Marciszów.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Kamienna Góra
  • ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Len" w Kamiennej Górze


ZSP Kamienna Góra
ZZSP ZPL "Len" Kamienna Góra