Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Lubaniu

W latach 1950-1975 w Lubaniu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP we Wrocławiu. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Lubaniu.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Leśna i Lubań oraz gminy: Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka i Siekierczyn.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Lubań
  • ZZSP Olszyńskich Fabryk Mebli w Olszynie Lubańskiej


ZSP Lubań
ZZSP OFM Olszyna Lubańska