Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Zgorzelcu

W latach 1950-1975 w Zgorzelcu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP we Wrocławiu. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Zgorzelcu.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Bogatynia, Pieńsk, Zawidów, Zgorzelec oraz gminy: Bogatynia, Pieńsk, Sulików i Zgorzelec.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Zgorzelec
  • ZSP Bogatynia
  • ZZSP Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni
  • ZZSP Huta Szkła "Nysa" w Pieńsku


ZSP Zgorzelec
ZZSP KWB "Turów"
ZZSP Huta Szkła Pieńsk