Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Bogatyni

Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Bogatyni. Istniała ona prawdopodobnie w latach 1976 - 1990, kiedy to została zlikwidowana, a jej rejon operacyjny został podporządkowany KRSP w Zgorzelcu.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Bogatynia
  • ZZSP Kopalnia Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni


ZSP Bogatynia