Komenda Rejonowa Straży Pożarnych we Włocławku

W latach 1950-1975 we Włocławku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Bydgoszczy. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych we Włocławku.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek oraz gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Chocień, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec i Włocławek.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Włocławek
  • ZZSP Zakłady Azotowe "Włocławek" we Włocławku
  • ZZSP Kujawska Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" we Włocławku
  • ZZSP Zakłady Celulozowo - Papiernicze we Włocławku

Według stanu na 1991 rok na terenie KRSP funkcjonowały 67 jednostki OSP w tym:

  • 43 typu "S"
  • 24 typu "M"


ZSP Włocławek
ZZSP ZA "Włocławek" we Włocławku
ZZSP KFFiL "Polifarb" Włocławek
ZZSP ZCP Włocławek