Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Aleksandrowie Kujawskim

W latach 1950-1975 w Aleksandrowie Kujawskim funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Bydgoszczy. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Aleksandrowie Kujawskim.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa oraz gminy: Bądkowo, Koneck, Lubanie, Nieszawa, Raciążek i Zakrzewo.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Aleksandrów Kujawski
  • ZSP Ciechocinek

Według stanu na 1991 rok na terenie KRSP funkcjonowało 35 jednostek OSP w tym:

  • 28 typu "S"
  • 7 typu "M"


ZSP Aleksandrów Kujawski
ZSP Ciechocinek