Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Radziejowie

W latach 1950-1975 w Radziejowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Bydgoszczy. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Radziejowie.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Radziejów oraz gminy: Bytoń, Dobre, Osięciny, Piotrków Kujawski, Radziejów i Topólka.

Na terenie operacyjnym KRSP do 1996 roku nie funkcjonowała żadna jednostka zawodowa straży. Fakt ten zmieniło dopiero powołanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, już po utworzeniu PSP.

Według stanu na 1991 rok na terenie KRSP funkcjonowało 40 jednostek OSP w tym:

  • 24 typu "S"
  • 16 typu "M"