Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Rypinie

W latach 1950-1975 w Rypinie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Bydgoszczy. Po zmianach administracyjnych kraju przeprowadzonych w 1975 roku na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Rypinie.

Rejon operacyjny KRSP obejmował miasta: Rypin oraz gminy: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno i Zbójno.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Rypin

Według stanu na 1991 rok na terenie KRSP funkcjonowało 45 jednostek OSP w tym:

  • 25 typu "S"
  • 20 typu "M"


ZSP Rypin