Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Gdyni

W latach 1950 - 1975 w Gdyni funkcjonowała Miejska Komenda Straży Pożarnych podległa Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Gdańsku.

W 1975 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju - liczbę województw zwiększono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zostały zastąpione nieformalnymi jednostkami podziału administracyjnego - rejonami. W Gdyni powstała jedna z dziesięciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gdańskiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 3 jednostki terenowej zawodowej straży pożarnej:

  • I Oddział ZSP Gdynia
  • II Oddział ZSP Gdynia
  • III Oddział ZSP Gdynia
A także 7 jednostek zawodowych pionu resortowego:
  • ZZSP Port Gdynia
  • ZZSP Stocznia im. Komuny Paryskiej Gdynia
  • ZZSP Stocznia Remontowa "Nauta" Gdynia
  • ZZSP Stocznia Marynarki Wojennej Gdynia
  • ZZSP PKP Gdynia - Grabówek
  • ZZSP Gdyńska Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" w Gdyni-Kacku
  • ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Dębogórzu


ZSP Gdynia
ZZSP Port Gdynia
ZZSP Stocznia im. Komuny Paryskiej Gdynia
ZZSP Stocznia Remontowa "Nauta" Gdynia
ZZSP Stocznia Marynarki Wojennej Gdynia
ZZSP PKP Gdynia - Grabówek
ZZSP Gdyńska Fabryka Farb i Lakierów "Polifarb" w Gdyni - Kacku
ZZSP Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN w Dębogórze