Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kartuzach

W latach 1950 - 1975 w Kartuzach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Gdańsku.

W 1975 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju - liczbę województw zwiększono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zostały zastąpione nieformalnymi jednostkami podziału administracyjnego - rejonami. W Kartuzach powstała jedna z dziesięciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gdańskiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka terenowej zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Kartuzy