Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tczewie

W latach 1950 - 1975 w Tczewie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Gdańsku.

W 1975 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju - liczbę województw zwiększono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zostały zastąpione nieformalnymi jednostkami podziału administracyjnego - rejonami. W Tczewie powstała jedna z dziesięciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gdańskiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka terenowej zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Tczew
A także 1 jednostka zawodowe pionu resortowego:
  • ZZSP PKP Zajączkowo Tczewskie
W 1990 roku na terenie miasta Tczew funkcjonowały następujące jednostki ZOSP:
  • ZOSP Polmo Tczew (ZS-2, GCBA 10/45 - Jelcz 006/1, GLM-8 - Żuk A15)
  • ZOSP ZZSD Predom - Metrix (ZS-1, GLM-8 - Żuk A15)
  • ZOSP Wytwórni Drożdży Piekarskich (ZS-1, GLM-8 - Żuk A15)
  • ZOSP PKP Tczew (ZS-1, GBA 2,5/16 - Jelcz 005)
  • ZOSP Tczewskiej Stoczni Rzecznej (ZM-2)
  • ZOSP Meblarskiej Spółdzielni Pracy „Jedność” (ZM-1)
  • ZOSP Zakładów Produkcyjno - Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa w Tczewie (ZM-1)


ZSP Tczew
ZZSP PKP Zajączkowo Tczewskie