Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wejherowie

W latach 1952 - 1975 w Wejherowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa Wojewódzkiej Komendzie Straży Pożarnej w Gdańsku.

W 1975 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju - liczbę województw zwiększono do 49 a dotychczasowe struktury powiatowe zostały zastąpione nieformalnymi jednostkami podziału administracyjnego - rejonami. W Wejherowie powstała jedna z dziesięciu komend rejonowych utworzonych na terenie województwa gdańskiego w nowych granicach.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka terenowej zawodowej straży pożarnej:

  • ZSP Wejherowo

Ponadto w latach 1986 - 1992 na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała ZZSP budowanej wówczas Elektrowni Jądrowej Żarnowiec. Jednostka nie osiągnęła planowanej gotowości bojowej, a wybudowana siedziba nie zdążyła zostać bazą lokalową ZZSP. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://nadoleosp-cdn.voode.net/zalaczniki/historia/Historia-ZZSP-EJZ.pdf.