Komenda Rejonowa Stra?y Po?arnych w Drawsku Pomorskim

W latach 1950 - 1975 w Drawsku Pomorskim funkcjonowa?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych podleg?a KWSP w Koszalinie.

W wyniku wej?cia w ?ycie nowego podzia?u administracyjnego w 1975 roku, miasto znalaz?o si? w województwie koszali?skim. Na bazie komendy powiatowej powo?ano Komend? Rejonow? Stra?y Po?arnych w Drawsku Pomorskim. Rejon operacyjny KRSP obejmowa?: miasta: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski i Z?ocieniec oraz gminy: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo i Z?ocieniec.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowa?a 1 jednostka zawodowa stra?y

  • ZSP Drawsko Pomorskie


ZSP Drawsko Pomorskie