Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kołobrzegu

W latach 1950 - 1975 w Kołobrzegu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Koszalinie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie koszalińskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Kołobrzegu. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasto Kołobrzeg oraz gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl i Ustronie Morskie.

Na terenie operacyjnym kołobrzeskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży

  • ZSP Kołobrzeg


ZSP Kołobrzeg