Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Szczecinku

W latach 1950 - 1975 w Szczecinku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Koszalinie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie koszalińskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Szczecinku. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta: Barwice, Biały Bór, Bobolice i Szczecinek oraz gminy: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Grzmiąca, Silnowo i Szczecinek.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Szczecinek