Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Otwocku

W latach 1950-1975 w Otwocku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa stołecznego-warszawskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Otwocku.

Na terenie operacyjnym otwockiej KRSP funkcjonowała 2 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Otwock
  • ZZSP Instytutu Badań Jądrowych w Świerku


ZSP Otwock
ZZSP IBJ w Świerku