Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Gorlicach

W latach 1950 - 1975 w Gorlicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Rzeszowie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie nowosądeckim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Gorlicach. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta: Gorlice oraz gminy: Borowa, Gorlice, Łużna, Moszczenica, Sękowa i Uście Gorlickie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Gorlice
  • ZZSP Rafineria Nafty w Gorlicach


ZSP Gorlice
ZZSP Rafineria Nafty w Gorlicach