Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Krynicy

W latach 1950 - 1975 w Krynicy prawdopodobnie nie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych. Rejon operacyjny miasta i gminy Krynica podlegał PKSP w Nowym Sączu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie nowosądeckim. Powołana została Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Krynicy. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta: Krynica i Muszyna oraz gminy: Krynica, Łabowa, i Muszyna.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Krynica