Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nowym Sączu

W latach 1950 - 1975 z przerwami w Nowym Sączu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Krakowie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie nowosądeckim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Nowym Sączu. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta: Grybów, Nowy Sącz, Piwniczna i Stary Sącz oraz gminy: Chełmiec, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Kamionka Wielka, Korzenna, Łącko, Łososina Dolna, Nawojowa, Piwniczna, Podegrodzie i Stary Sącz.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Nowy Sącz
  • ZZSP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu
  • ZZSP Sądeckie Zakłady Elektrod Węglowych w Nowym Sączu
  • ZZSP Sądeckie Zakłady Naprawy Autobusów w Nowym Sączu