Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Piasecznie

W latach 1950-1975 w Piasecznie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa stołecznego-warszawskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Piasecznie.

Na terenie operacyjnym piaseczyńskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Piaseczno
  • ZZSP Zakładów Kineskopowych "Unitra-Polkolor" w Piasecznie
  • ZZSP Warszawskich Zakładów Papierniczych w Konstancinie-Jeziornej


ZSP Piaseczno
ZZSP WZP w Konstancinie Jeziornej
ZZSP ZK "Unitra-Polkolor" Piaseczno