Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nowogardzie

W latach 1950 - 1975 w Nowogardzie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Szczecinie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie szczecińskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Nowogardzie. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Dobra i Nowogard oraz gminy: Dobra, Nowogard i Osina.

Na terenie operacyjnym nowogardzkiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Nowogard