Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Pyrzycach

W latach 1950 - 1975 w Pyrzycach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Szczecinie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie szczecińskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Pyrzycach. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Lipiany i Pyrzyce oraz gminy: Bielice, Dolice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice.

Na terenie operacyjnym pyrzyckiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Pyrzyce