Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Brzegu

W latach 1950 - 1975 w Brzegu funkcjonowała Miejska Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy miejskiej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Brzegu. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Brzeg i Lewin Brzeski oraz gminy: Brzeg, Lewin Brzeski, Lubsza i Olszanka.

Na terenie operacyjnym brzeskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Brzeg