Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Pruszkowie

W latach 1950-1975 w Pruszkowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa stołecznego-warszawskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Pruszkowie.

Na terenie operacyjnym pruszkowskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Pruszków
  • ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie
  • ZZSP Piastowskich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Piastowie


ZSP Pruszków
ZZSP ZPG "Stomil" Piastów
ZZSP ZNTK Pruszków