Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Głubczycach

W latach 1950 - 1975 w Głubczycach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Głubczycach. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Baborów, Głubczyce i Kietrz oraz gminy: Baborów, Branice, Głubczyce i Kietrz.

Na terenie operacyjnym brzeskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Głubczyce