Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Grodkowie

W latach 1950 - 1975 w Grodkowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Grodkowie. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Grodków oraz gminy: Grodków, Kamiennik i Skoroszyce.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Grodków