Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kluczborku

W latach 1950 - 1975 w Kluczborku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Kluczborku. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Byczyna, Kluczbork i Wołczyn oraz gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn.

Na terenie operacyjnym kluczborskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Kluczbork