Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Krapkowicach

W latach 1950 - 1975 w Krapkowicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Krapkowicach. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Gogolin i Krapkowice oraz gminy: Gogolin, Krapkowice, Strzeleczki i Walce.

Na terenie operacyjnym krapkowickiej KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Krapkowice
  • ZZSP Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Otmęt" w Krapkowicach
  • ZZSP Zakłady Papiernicze w Krapkowicach