Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Namysłowie

W latach 1950 - 1975 w Namysłowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Namysłowie. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasto Namysłów oraz gminy: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków.

Na terenie operacyjnym namysłowskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Namysłów