Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Niemodlinie

W latach 1950 - 1975 w Niemodlinie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Niemodlinie. Rejon operacyjny KRSP obejmował miasto i gminę Niemodlin.

Na terenie operacyjnym niemodlińskiej KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Niemodlin