Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Paczkowie

W latach 1950 - 1975 w Paczkowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Paczkowie.

W 1990 roku KRSP w Paczkowie została zlikwidowana, a jej rejon operacyjny podporządkowano KRSP w Nysie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowała 1 jednostka zawodowa straży:

  • ZSP Paczków


ZSP Paczków