Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Strzelcach Opolskich

W latach 1950 - 1975 w Strzelcach Opolskich funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Opolu.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto znalazło się w województwie opolskim. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Strzelcach Opolskich. Rejon operacyjny KRSP obejmował: miasta Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie oraz gminy Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zawadzkie.

Na terenie operacyjnym KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży:

  • ZSP Strzelce Opolskie
  • ZZSP Huta "Andrzej" w Zawadzkiem


ZSP Strzelce Opolskie
ZZSP Huta "Andrzej" Zawadzkie