Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wołominie

W latach 1950-1975 w Wołominie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do województwa stołecznego-warszawskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Wołominie.

Na terenie operacyjnym wołomińskiej KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Wołomin
  • ZZSP Zakładów Stolarki Budowlanej "Stolbud"


ZSP Wołomin
ZZSP ZSB "Stolbud" w Wołominie