Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tarnobrzegu

W latach 1950-1975 w Tarnobrzegu funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Kielcach.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało stolicą nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Tarnobrzegu.

Na terenie operacyjnym tarnobrzeskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Tarnobrzeg
  • ZZSP Kopalni Siarki "Siarkopol" w Machowie
  • ZZSP Zakładów Metalowych "Predom-Dezamet" w Nowej Dębie


ZZSP "Siarkopol" Machów
ZZSP ZM "Dezamet" Nowa Dęba
ZSP Tarnobrzeg