Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Tarnowie

W latach 1950-1975 w Tarnowie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Krakowie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto stało się stolicą województwa. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Tarnowie.

Na terenie operacyjnym tarnowskiej KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Tarnów
  • ZZSP Zakładów Azotowych "Tarnów" w Tarnowie-Mościcach
  • ZZSP Zakładów Mechanicznych "Ponar" w Tarnowie
  • ZZSP Niedomickich Zakładów Celulozy w Niedomicach


ZZSP Zakładów Azotowych "Tarnów"