Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Płocku

W latach 1950-1975 w Płocku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Warszawie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto stało się stolicą województwa. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Płocku. Siedziba komendy została zlokalizowana przy ulicy Gwardii Ludowej.

Na terenie operacyjnym płockiej KRSP funkcjonowały 4 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Płock
  • ZZSP Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
  • ZZSP Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągu Przyjaźń w Płocku
  • ZZSP PKP Płock-Trzepowo


ZSP Płock
ZZSP MZRiP Płock
ZZSP PKP Płock-Trzepowo