Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Łęczycy

W latach 1950-1975 w Łęczycy funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączone do nowo utworzonego województwa płockiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Łęczycy.

Na terenie operacyjnym łęczyckiej KRSP funkcjonowała jedna jednostka zawodowej straży

  • ZSP Łęczyca