Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Krośnie

W latach 1950-1975 w Krośnie funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Rzeszowie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało stolicą nowo utworzonego województwa krośnieńskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Krośnie.

Na terenie operacyjnym krośnieńskiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowej straży

  • ZSP Krosno
  • ZZSP Rafinerii Nafty w Jedliczu
  • ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Krosnolen" w Krośnie


ZSP Krosno
ZZSP Rafinerii Nafty w Jedliczu
ZZSP Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Krosnolen" w Krośnie