Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sanoku

W latach 1950-1975 w Sanoku funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Rzeszowie.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto zostało włączono do nowo utworzonego województwa krośnieńskiego. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Sanoku.

Na terenie operacyjnym sanockiej KRSP funkcjonowały 3 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Sanok
  • ZZSP Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" w Sanoku
  • ZZSP Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Sanoku


ZSP Sanok
ZZSP Sanockiej Fabryki Autobusów "Autosan" w Sanoku
ZZSP Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego "Stomil" w Sanoku