Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Skierniewicach

W latach 1950-1975 w Skierniewicach funkcjonowała Powiatowa Komenda Straży Pożarnych podległa KWSP w Łodzi.

W wyniku wejścia w życie nowego podziału administracyjnego w 1975 roku, miasto stało się stolicą województwa. Na bazie komendy powiatowej powołano Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Skierniewicach. Siedziba komendy została zlokalizowana w centrum miasta przy ulicy Floriana.

Na terenie operacyjnym skierniewickiej KRSP funkcjonowały 2 jednostki zawodowe straży

  • ZSP Skierniewice
  • ZZSP PKP Skierniewice


ZSP Skierniewice
ZZSP PKP Skierniewice